تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهرداری تهران
مجری پژوهشکده آمار
همکاران
زمان اجرا 1393/9/17 تا 1394/12/15
وضعیت اجرا پایان یافته
گروه پژوهشی مسئول گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی
خلاصه‌ی طرح توسعه و تعالی هر سازمان به نظام تولید، پردازش و استفاده از داده و آمار به عنوان یکی از عوامل اصلی موردنیاز برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بستگی دارد. برای برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد گذشته و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف نیاز به آمار و اطلاعات صحیح است. نظام آماری و نظام برنامه‌ریزی دو نظام در خدمت توسعه و پیشرفت هر سازمان است که اثری دو سویه بر هم دارند. تنها ایجاد نظامی برای تهیه آمار، پاسخگویی به تمام نیازها را تضمین نمی‌کند و بازنگری و بهبود این نظام مانند هر فعالیتی به برنامه‌ریزی و مطالعه مستمر نیاز دارد. مدیریت شهری، مدیریت پدیده های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و .. است که در آن باید هم مدیریت بر انسان‌ها و جنبه‌های مختلف آن و هم مدیریت بر اشیا و زیرساخت‌ها مانند معابر، ساختمان‌ها، حمل و نقل و .... در نظر گرفته شود، آمار زیر بنای برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است و در صورت وجود هرگونه مشکلی در تهیه آمار، مسلماً برنامه‌ریزی و مدیریت درست انجام نخواهد شد. در مدیریت شهری سخت و پیچیده‌ی کلان شهر تهران به عنوان پایتخت و بزرگترین شهر کشور نیاز به استقرار نظام آمار و اطلاعاتی است که آمار صحیح و بهنگام را برای تصمیم‌گیری درست، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در دسترس مدیران شهرداری قرار دهد. لذا نیاز به تدوین نظامی است که علاوه بر شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم فعلی با پیشنهاد رویه‌ها و استانداردها و سایر مولفه‌های یک نظام جامع آمار و اطلاعات مطلوب اولین گام را در ایجاد این نظام برداشت. این طرح به سفارش شهرداری تهران و توسط پژوهشکده آمار در حال انجام است.
واژه‌های کلیدی نظام جامع آمار و اطلاعات، شهرداری تهران