طرح‌های پژوهشی سال جاری
ردیف عنوان مجری وضعیت اجرا تاریخ پایان
1 مروری کوتاه بر اصول و مفاهیم مدیریت مبتنی بر شواهد اشکان شباک پایان یافته 16 مهر 1397
2 بررسی و تدوین اصول نمودارسازی آماری فرشید خان‌زاده درحال اجرا ---
3 براورد درامد دائمی در اقتصاد ایران ایوب فرامرزی درحال اجرا ---
4 محاسبه نرخ تورم پایه در اقتصاد ایران غلامرضا رضایی پایان یافته ---
5 تدوین نظام جامع آمار و اطلاعات شهر تهران پژوهشکده آمار پایان یافته ---
6 بررسی ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و سلامت خانوارهای زن‌سرپرست برحسب وضع زناشویی سرپرست خانوار پژوهشکده‌ی آمار درحال اجرا ---
7 خطاهای طبقه‌بندی در آمارهای جریان زهره فلاح محسن‌خانی درحال اجرا ---
8 بازنگری روش گردآوری داده‌ها در آمارگیری هزینه و درآمد خانوار لیدا کلهری ندرآبادی درحال اجرا ---
9 تهیه‌ی حساب کار در ایران: مفاهیم، اصول و روش‌ها-آمارهای اشتغال زهرا رضایی قهرودی درحال اجرا ---
10 مادران و ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی خانوارها روشنک علی‌اکبری صبا درحال اجرا ---
11 گزارش فنی سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395 فریباسادات بنی‌هاشمی پایان یافته ---
12 آماده‌سازی و انتشار نتایج سرشماری مرتبط با سود جمعیتی پژوهشکده آمار درحال اجرا 4 اسفند 1397