برنامه‌نویسی با نرم‌افزار R
مدرس (مدرسان) دکتر اشکان شباک
در باره‌ی مدرس (مدرسان)

عضو هیأت علمی پژوهشکده‌ی آمار و مدیر گروه پژوهشی پردازش داده‌ها

هدف آشنایی با نرم‌افزار R، نحوه برنامه‌نویسی و انجام تحلیل‌های آماری
روش های آموزش
گروه هدف
شرایط لازم

آشنایی با مفاهیم آماری 

دستاورد مورد انتظار توانایی شناسایی انواع ساختار داده در نرم‌افزار R و کدنویسی در محیط R و انجام تحلیل‌های آماری
سرفصل ها
  • چشم‌اندازهای نرم‌افزار R
  • ساختار R 
  • ساختار داده R
  • برخی نکات کلیدی دربرنامه‌نویسی  نرم‌افزار R
  • تولید داده‌های تصادفی مبتنی بر توزیع و مدل 
  • آمار مقدماتی (آماره‌های توصیفی، نمودارهای آماری) 
  • مقایسه میانگین (‌ها) (تحلیل واریانس یک و دو طرفه) 
  • رگرسیون خطی (رگرسیون خطی ساده، چندگانه، رهیافت‌های پیشرفته و تشخیص مدل)
منابع لازم
کار عملی
توضیحات

۱- متقاضیان شرکت در دوره و کارگاه‌های آموزشی باید در بخش آموزش وبگاه پژوهشکده‌ی آمار ثبت نام کنند .

۲- مدت زمان دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در یک روز، ۶ ساعت است (۹-۱۵).

۳- ثبت‌نام کارگاه‌های آموزشی با تخفیف ۲۵ درصد برای دانشجویان انجام می‌گیرد.

۴- هزینه ثبت‌نام در صورت انصراف متقاضی از شرکت در دوره قابل برگشت نمی‌باشد.

سایر اطلاعات مفید
تاریخ برگزاری مهلت ثبت نام طول دوره هزینه‌ی دوره مکان زبان ظرفیت تعداد شرکت کنندگان
7  تا 9 آبان 1396 22 مهر 1396 3 روزه (18 ساعت) 2,250,000 ریال پژوهشکده‌ی آمار فارسی 20 نفر 1