نوع خبر 
 
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی با نرم‌افزارR در پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی با نرم‌افزار Rدر تاریخ ۲۶ لغایت ۲۸ دی‌ماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این کارگاه را آقای دکتر اشکان شباک عضو هیات علمی پژوهشکده‌ی آمار و مدیر گروه پژوهشی پردازش داده‌ها و اطلاع‌رسانی بر عهده داشتند. در این کارگاه مطالبی در خصوص ساختار داده R، نکات کلیدی در برنامه ‌نویسی Rو همچنین روش‌های تحلیل آماری با Rشامل تولید داده‌های تصادفی آزمون آماری و رگرسیون خطی با ارائه مثال‌های کاربردی ارائه گردید.

 

شنبه 2 بهمن 1395  9:12

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 12 تير 1397  6:38:23
تعداد بازديد از اين خبر : 1166